วันที่ 27 พ.ย.2562 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ผู้แทนกองกำลังสุรนารี โดย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการวิ่งการกุศล ช่องบก วิ่งเพื่อวีรบุรุษ Chong Bok Run for Heroes" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ  เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การกระตุ้นเศรษฐกิจ และหารายได้สนับสนุนการจัดสร้างอนุสรณ์สถานรำลึกคุณงามความดีของผู้เสียสละชีพจากสถานการณ์สู้รบเนิน 500 หรือสามเหลี่ยมมรกต

 

ระหว่างชายแดนไทย -สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ 3 แผ่นดินติดต่อกัน โดยกำหนดจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ บริเวณ เนิน 500 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมวิ่ง 4 ประเภทได้แก่  วิ่งมาราธอน ระยะ 42.125 กิโลเมตร วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กิโลเมตร วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร  และวิ่งฟันรัน ระยะ 4.2 กิโลเมตร เปิดรับสมัครใน 1-31 ธันวาคม 2562 นี้

สมัครได้ทางออนไลน์ thai.run ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน  อบต.โดมประดิษฐ์  ห้างยงสงวนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ