ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 26 พ.ค. 62 ที่ลานกิจกรรม เกท 1 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นาง นฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง  และ นาง พิมพ์กาญจน์  ชัยจิตร์สกุล  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด”ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี “ 7-8 ธ.ค 62 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติ และร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตร งดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง  ท่ามกลางสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

             นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   กล่าวว่า  การแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด”ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี “  แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง  กำกับการแสดงโดย นาย เฉลิมศักดิ์ปัญญวัฒน์วงศ์  เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดงกว่า 100 คน  ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย  จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการแสดง  โดยรักษาอัตลักษณ์แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน  ทางด้าน ขนบจารีต ในการแสดง และพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย  และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง  ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตเดิม  ทั้งลีลา และท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีตอ่อนช้อย  

 

 

 

 

 

 

การแสดงมีกระบวนท่า  ที่สวยงามรวดเร็วกระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด  ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม  ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ  เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา  ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์  และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน   โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี  และขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมงาน   ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ 044 254 927 ในวันเวลาราชการ

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา