เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดแถลงนโยบายเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 น้ำมันบนดินเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ว่า

 

              กระทรวงพลังงาน ดีเดย์ประกาศให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรการส่งเสริมน้ำมันดีเซล B10 เป็นหนึ่งในกลไกด้านพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประชาชนให้กับชุมชน เพราะเป็นการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันมาผสมในเนื้อน้ำมันดีเซล เป็นการนำจุดแข็งด้านผลผลิตทางการเกษตรของไทยมาช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้กับเกษตรกร ทำให้ปาล์มน้ำมันไม่ติดกับปัญหาด้านราคาเหมือนที่ผ่านมา

 

 

              นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า หากผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B10สำเร็จจะทำให้การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นราว 2.1 ล้านลิตรต่อวัน หรือเพิ่มประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์จากปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณการใช้ไบโอดีเซล 5.15 ล้านลิตรต่อวัน จะเพิ่มเป็นประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2563 โดยภาคพลังงานจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ได้ประมาณ 2 - 2.2 ล้านตันต่อปี และยังเกิดผลพลอยได้ช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อีกด้วย

 

              “ การขับเคลื่อนลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันจากการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้มีส่วนช่วยให้ราคาปาล์มน้ำมันในตลาดได้ขยับขึ้นมากกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

 

 

 

               ต่อมา นายสนธิรัตน์ และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (B100) ของบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงงานแห่งนี้ดำเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานประเทศโดยมุ่งผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจะสามารถปลูกและขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งมีส่วนช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว เจนจิรา ศรีวิรักษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุราษฎรธานี รายงาน