วันที่ 21 พฤศจิกายน 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ และอาสาสมัคร ทำการเพาะปลูกปะการัง โดยวิธีโดยวิธี coral propagation จำนวนกว่า 400 ชิ้น บริเวณอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

โดยเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการังจากแปลงอนุบาลนำมาปลูกติดกับหินปะการังที่ตายตามธรรมชาติ และ ติดตามผล จากดำน้ำสำรวจ และ ภาพจาก อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนทุกเดือน ช่วงปลูก จากนั้นจะติดตามทุกๆ 4 เดือน ต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการ ปลูกไว้จำนวนกว่า 23,000 ชิ้น นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า ที่ประชุมที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีมติให้ปิดอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2564 หรือต่อไปอีก 2 ปี โดยเริ่มปิดอ่าวมาหยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ทั้งบนบก และในทะเล

ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากปิดอ่าวมาหยา ผ่านมากว่า 1 ปี จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งการพบฉลามหูดำปริมาณมากเข้ามาในอ่าวเพื่อหากิน ปะการังในพื้นที่เริ่มฟื้นตัว ปูไก่ ปูลม ตอนนี้กลับมามีอีกครั้งหลังไม่เจอมานาน และผักบุ้งทะเลที่เริ่มงอกตามชายหาด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นจากการปิดอ่าวมาหยา เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 

ข่าว/ภาพ บัญฑิต รอดเกิด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กระบี่