วันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่พื้นที่เรียนรู้ทำข้าวนาถุง ของสหกรณ์เกษตรวัน วัน วัน บ้านนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่ 25 เดินทางมาเป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง ในโครงการวัตกรรมข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีนางสาวณชมณ์ ตรงใจ ที่ปรึกษา สหกรวันวัน วัน จำกัด กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการปลูกข้าวนาถุง “ ว่าตนเองเป็นครอบครัวเกษตรกร และเกษตรกรกลุ่มหนึ่งได้ร่วมมือกันปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ และได้มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวัน วัน วัน เมื่อ พ.ศ. 2551วันวันวัน มีความหมายว่า “เป็นที่หนึ่งของคุณธรรม, เป็นที่หนึ่งของคุณภาพ, และเป็นที่หนึ่งของคุณประโยชน์ มีเกษตรกรได้เข้ามารวมกลุ่มกันเรื่อยๆ และยังนำข้าวที่ปลูกเข้าประกวด ได้รับรางวับชนะเลิศระดับจังหวัดต่อเนื่องถึง 5 ปี ซ้อน ตั้งแต่ พ.ศ. 2558ข 2562 และยังได้รับรางวัลระดับประเทศด้วย” หลังจากนั้น พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวเปิดโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ก่อนที่จะลงพื้นที่เกี่ยวข้าวนาถุง ได้มีพิธีสู่ขวัญข้าว ขอพรจากพระแม่โพสพ พร้อมกับ ผูกข้อมือให้ ผบ.มทบ.ที่ 25 ประธานในพิธีก่อนลงมือ ลงแขกเกี่ยวข้าว เสร็จแล้ว ผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่ 25 ได้ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเกษตร วัน วัน วัน และนักเรียนลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่ 25 บอกว่าที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในนาถุงในครั้งนี้ จากทางรัฐบาลได้สั่งขยายผลไปสู่เยาวชน และเกษตรกร ซึ่งการปลูกข้าวนาถุงเป็นสิ่งที่ดี ปราศจากสารเคมีและสารพิษ นอกจากนี้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีไม่มีพันธุ์ข้าวจากสายพันธุ์อื่นมาปลอมปนด้วย

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์