วันที่ 20 พ.ย.2562 กรณีเกษตรกรทำนาข้าว เขต ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ใช้ผ้าสแลน ไปคลุมโคมไฟส่องถนน สายนางรอง-ละหานทราย ซึ่งชาวนาอ้างเหตุผลว่าแสงสว่างทำให้ข้าวไม่ออกรวง หรือออกรวงช้ากว่าปกติ

 

 

 

 

          จากการตรวจสอบ พบว่าข้าวริมถนนดังกล่าว มีบางจุดข้าวยังเขียว บางจุดเก็บเกี่ยวแล้ว โดยมีนาย สำราญ คดวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่7 ต สะเดา อ นางรอง จ บุรีรัมย์ ได้ออกมาชี้แจงว่า จากประสบการณ์ที่เคยทำนามา แสงไฟส่องถนนทำให้ข้าวออกรวงช้า เมื่อถึงฤดูทำนาก็จะเอาผ้าสแลนมาคลุมแสงไฟไว้ ข้าวก็จะออกรวงตามปกติ 

 

 

เช่นเดียวกับนายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อายุ 55 นายก อบต.หนองโสน อ นางรอง จ บุรีรัมย์ เผยว่า ในเขต อบต. ของตนก็เจอปัญหาเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนขอให้ปิดโคมไฟถนน เพราะที่นาที่มีโคมไฟส่องถึง ข้าวจะไม่ออกรวง ไม่สุก ต้นข้าวเขียวตลอดเวลา

เพราะได้แสงทั้งกลางวันจากดวงอาทิตย์ กลางคืนจากโคมไฟ ตนจึงต้องดับไฟบางดวงที่ใกล้นาให้ ซึ่งใช้เวลาไม่นานเพียง 2 สัปดาห์และไม่ได้ดับทั้งหมดจะดับเพียงบางต้นเท่านั้น

 

 

           ด้านนายชาติชาย ศรีสะนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า โดยปกติข้าวหอมมะลิซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกกัน จะต้องการแสงไม่เกิน 12 ชม.หากเกินกว่านั้นจะทำให้ข้าวออกรวงช้าไปอีกประมาณ 30 วัน ส่วนผลผลิตก็จะลดลงบ้าง

ที่ผ่านมาเกษตรกรจะรู้กันดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเอาผ้าสแลน มาบังแสงในที่นาของตนเอง ซึ่งจะใช้ผ้าสแลนรายละไม่มาก เพราะรัศมีของแสงจากโคมไฟถนนส่องไปไม่ไกล และนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดถนนแล้วโดนแสงรายละไม่มาก โดยเฉลี่ยนาข้าวของเกษตรกรจะโดนแสงไฟรายละประมาณ 1 งานเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้น

 

ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ ชำนาญกอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บุรีรัมย์