วันที่ 20 พ.ย.2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ได้มีตัวแทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กว่า 20 คน เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน กรณีเงินหายไปจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.มารับหนังสือพร้อมกับแจ้งว่า ทางสำนักงานรับเรื่องไว้เพื่อการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา ผลเป็นประการใดจะได้ไปยังประธานชมรม หลังจากยื่นที่ ป.ป.ช.แล้ว ตัวแทนชมรมทั้งหมดได้ไปยื่นหนังสือให้กับอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 หรือ ดีเอสไอ โดยมีตัวแทนมารับเรื่องและบอกว่ารับเรื่องแล้วจะนำเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการต่อไป

ซึ่งตัวแทนสมาชิกฯ ต่างก็พอใจที่ตัวแทนรับเรื่องต่างก็ให้กำลังใจที่สมาชิกสหกรณ์ครู สนใจและตั้งใจที่ตรวจสอบและปกป้องตามสิทธิของตนเอง จากนั้นได้เดินทางไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย

 

 

โดย ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มวลสมาชิกไม่ค่อยมั่นใจมีหน่วยงานตรวจสอบจะไม่กระจ่างชัด เพราะต่างก็เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องยื่นหนังสือไปยังหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้ลงมาตรวจสอบ ทั้ง ป.ป.ช. สตง. ดีเอสไอและศูนย์ดำรงธรรม ได้ให้ความกระจ่างให้แก่สมาชิกที่มีความสงสัย ว่าเงินได้หายจริงหรือไม่และใครมีส่วนรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ทำอย่างไรเงินเหล่านี้ที่หายไปได้กลับเข้าสู่สหกรณ์

 

 

ที่สำคัญในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ชมรมฯ ได้มีข้อมูลหลักฐานให้ทางหน่วยงานอย่างชัดเจน แสดงถึงพฤติการณ์ที่น่าสงสัย ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ การนำเงินไปฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2553 มีเงินหมุนเวียนฝากเข้ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท มีการถอนเงินออกไปหลายครั้งแต่เงินไม่กลับเข้าสู่ระบบของสหกรณ์ จนสุดท้ายเหลือเงินในบัญชี 7 หมื่นบาทเศษ ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้รับความเสียหาย จึงอยากให้หน่วยงานตรวจสอบไปถึงบุคคลที่รับผิดชอบดำเนินการเงินทั้งหมดในบัญชี จำนวน 4 คน หากพบว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบขอให้มีการดำเนินการทั้งแพ่ง อาญาและทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย