ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน

 

              เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รายใหม่ ซึ่งมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 800 คน ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา สานต่อพระราชปณิธานในการปลูกต้นกล้าแห่งความดี

 

 

 

              เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ ศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

              มีพระราชประสงค์ที่จะเห็น 3 สิ่งที่พระองค์รักอยู่ด้วยกันในประชาชนจิตอาสา และเชื่อในพระราชหฤทัยเสมอมาว่า “คนไทยมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในใจทุกคน” จึงได้พระราชทานหมวกและผ้าพันคอ

 

              เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในอันที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

              ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้มี พ.อ. เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 35 ตลอดจนทีมวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน