วันที่ 19 พ.ย.2562 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อลงมติการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญหลังจากที่มีตัวแทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯยื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบเงิน 400 ล้านบาทหายจากบัญชีของสหกรณ์

 

               โดย ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำหรับประเด็นที่เงินสหกรณ์หายไป 400 กว่าล้าน เกิดจากการประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 19 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดหนองคาย

 

               ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับส่วนหนึ่ง และเพื่อเลือกตั้งประธานสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผมได้รับเลือก และในวันนั้นได้มีการนำเสนอของผู้แทนสมาชิกที่ส่วนใหญ่ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์

 

               และมีวาระอื่นที่มีผู้แทนสมาชิกได้สอบถามว่า ได้มีเงินสหกรณ์หายไปนอกระบบ 400 กว่าล้านจริงหรือไม่  ก็เลยเก็บประเด็นตรงนี้มา เนื่องจากคำตอบในที่ประชุมไม่เคลียร์ เมื่อเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 24 ต.ค. 2562 เมื่อเริ่มมีการประชุมได้นำเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุมกรรมการดำเนินการ

 

 

 

               ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกรรมการได้เร่งดำเนินการเพื่อรายงานผลภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบขอขยายเวลาเนื่องจากมีเอกสารมีรายละเอียดเยอะ เกรงว่าจะตรวจสอบไม่รอบคอบจึงขอขยายเวลา โดยมีมติที่ประชุมให้ขยายเวลาไปวันที่ 30 พ.ย. 2562 ซึ่งทุกอย่างต้องจบสามารถชี้แจงสมาชิกได้รับทราบ

 

               ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 กรรมการได้ดำเนินการส่งหนังสือลงนามโดยประธานสหกรณ์ฯ เพื่อขอสเตทเม้นท์ของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่กรุงเทพ แต่ทางธนาคารได้ตอบกลับมาว่าคนที่จะขอสเตทเม้นท์ได้ต้องเป็นคนที่มีชื่อในสมุดคู่ฝาก

 

               และธนาคารได้ส่งแบบฟอร์มาให้ผู้มีอำนาจในสมุดคู่ฝาก 4 คน ซึ่งเป็นมติกรรมการเดิมที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาโดยตลอด ขณะนี้ได้มีหนังสือไปถึงทั้ง 4 ท่านให้มาลงชื่อเพื่อขอสเตทเม้นท์

 

 

 

               ดร.อนุศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า ได้มีการตั้งกรรมการนำเอาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ไปตรวจสอบที่สาขาโลตัสเอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น แต่ไม่สามารถปรับสมุดได้ โดยบอกว่าสมุดบัญชีมีความผิดปกติ ยอดไม่ตรง จึงไม่สามารถปรับได้ โดยหลักการมีสมุดคู่ฝากไปปรับที่ไหนก็ได้ แต่เล่มนี้กลับทำไม่ได้ 

 

               และจากที่ได้มีชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้มายื่นหนังสือขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2562 เมื่อตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก และตรงตามข้อบังคับ ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือ

 

               เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สมาชิกได้ทราบ โดยมติที่ประชุมกำหนดวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น หรือ KICE ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีผู้แทนสมาชิกประมาณ 390 คน

 

               และสมาชิกที่จะมาร่วมรับฟังสังเกตการณ์ด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งมั่นใจว่าในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 นี้ทุกอย่างน่าจะกระจ่าง น่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมด และขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไม่ต้องกังวลแห่ถอนเงิน

 

               มีความมั่นคงไม่ล้มแน่นอน และในเรื่องการปันผลเฉลี่ยคืนในเดือนกุมภาพันธุ์ยังคงเป็นไปตามปกติกำไรจนถึงปัจจุบัน 900 ล้านบาท มั่นใจว่าสิ้นเดือน ธ.ค. น่าจะได้มากกว่า 1,000 กว่าล้านบาท

 

               ขณะระหว่างประชุมเพื่อลงมติของคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีกลุ่มตัวแทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่นนำโดย ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล เดินทางมายื่นหนังสือขอให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับข้อ 63 เกี่ยวกับการประชุม องค์คณะที่ประชุมเดินเป็นตัวแทนสมาชิกขอให้เปิดเป็นสมาชิกทั้งหมด ซึ่ง ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์พร้อมรองประธาน

 

               และผู้จัดการสหกรณ์มารับหนังสือเพื่อดำเนินการ โดยตัวแทนชมรมฯ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 20 พ.ย. 2562 ) จะนำหลักฐานเงินหายจากบัญชีสหกรณ์ไปยื่นที่ ป.ป.ช. ป.ป.ท.และอีกหลายหน่วยงานด้วย

 

 

 

ภาพ/ข่าว จิติมา จันพรม ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น รายงาน