เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดบ้านหนองเขียน ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย – กัมพูชา นายอรรคพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา  ปิดทอง ฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดบ้านหนองเขียน  โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมธัชมุนี  ผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุตคือ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)   พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ                        วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)   พระครูใบฏีกาพรชัย  จันทโก  เจ้าคณะตำบลไพรพัฒนา (ธ.) ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี นายสมชาย   บวรวงศ์ดิเรก  จากบริษัท เอ็นวาย จำกัด   พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนจาก 5 ประเทศประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวันและ จีน  จำนวน  130 คน ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินร่วมกับชาวบ้านหนองเขียนและหมู่บ้านใกล้เคียง สร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา ได้ทำการปิดทอง ฝังลูกนิมิตอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา และหลังจากที่ได้ประกอบพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา  ปิดทอง ฝังลูกนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการใช้พระอุโบสถแห่งนี้ในการประกอบพิธีบวชพระ จำนวน 10 รูปทันที  จากนั้น   พระธรรมธัชมุนี  ผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  ได้เป็นประธานในการมอบรถวีลแชร์ จำนวน 24 คัน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และเตียงคนไข้ จำนวน 4 เตียงให้แก่ รพ.สต. 4 แห่ง มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืนให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้ในเขต ต.ห้วยตามอญ เพื่อต้านภัยหนาวด้วย   ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ได้นำคณะศรัทธาญาติโยมร่วมกันจัดซื้อมาบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  200,000  บาท โดยมี  พระอธิการประจวบ   จิรสีโล  เจ้าอาวาสวัดหนองเขียน พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์  เบ้าทอง  กำนัน ต.ห้วยตามอญ และนายเมืองมล  ฤทธิศักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหนองเขียน  นำชาวบ้านหนองเขียน และหมู่บ้านใกล้เคียง  มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นายสมชาย   บวรวงศ์ดิเรก  จากบริษัท เอ็นวาย จำกัด กล่าวว่า  การจัดสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้  ตนได้รับการประสานงานจาก พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เพื่อขอให้ช่วยเป็นสะพานบุญในการเชิญชวนชาวพุทธจาก 5 ประเทศมาร่วมในการก่อสร้างพระอุโบสถให้กับวัดตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา   ตนจึงได้ประสานงานกับผู้มีจิตศรัทธาจาก 5 ประเทศมาร่วมกับชาวบ้านหนองเขียน สร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา และในวันนี้ได้เชิญเจ้าภาพจาก 5 ประเทศมาร่วมกับชาวไทยทำพิธีปิดทอง ฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดหนองเขียนเพื่อเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปถึง 5,000 ปีต่อไป

 

 

 

 

 

 

พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) กล่าวว่า  การสร้างโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบริจาคจากชาวพุทธ 5 ชาติร่วมกับชาวไทย ในการก่อสร้างพระอุโบสถ จำนวน 3 หลัง โดยพระอุโบสถหลังแรกทำการก่อสร้างที่วัดป่าถ้ำสิงห์คู่ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  หลังที่ 2 สร้างที่วัดป่าหนองเขียนแห่งนี้  ซึ่งวันนี้มีการผูกพันธสีมา และหลังที่ 3 จะทำการผูกพันธสีมา ในวันที่ 3 ม.ค. 63 โดยพระอุโบสถทุกหลังที่ก่อสร้างจะมีลักษณะทรงประยุกต์ ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 60 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างหลังละ 6,000,000 บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านใน ต.ห้วยตามอญ และคณะศรัทธาชาวต่างประเทศทั้ง 5 ชาติที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้

 

ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ