เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดสดคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning มีนายไสว เขียวจันทร์ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ค้าภายในตลาดสดคูขวางและผู้เกี่ยวข้องเข้า ร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

             ทั้งนี้กิจกรรม Big cleaning เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดสดคูขวาง เพื่อความสวยงาม สะอาด สร้างสุขลักษณะที่ดี สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รวมทั้งใช้รถดูดล้างท่อระบายน้ำในบริเวณรอบตลาด เพื่อกำจัดขยะที่ติดค้างในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปัญหาเรื่องน้ำระบายช้า/ระบายไม่ทัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบ่อยครั้ง โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำความสะอาดบริเวณตลาดสดคูขวางร่วมกับเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ค้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ไม่ทิ้งขยะลงท่อ เพื่อสร้างความสะอาด สวยงาม ลดปริมาณขยะที่จะไปอุดตันท่อระบายน้ำด้วย

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช