วันที่ 18 พ.ย.2562 จากกรณีที่มีสมาชิกชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้ลงชื่อขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เนื่องจากมีข้อมูลว่าเงินจำนวนกว่า 400  ล้านบาท หายไปจากบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น และได้มีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

 

 

 

 

                รายงานแจ้งว่าสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น หลังได้รับหนังสือดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกร้องขอภายใน 30 วัน และให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สมาชิกสงสัยว่าเงินหายไปจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมกันนี้ทางสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ยังได้ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วด้วยเบื้องต้นแจ้งว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ดังกล่าว สหกรณ์ฯได้บัญชีเพื่อค้ำประกันกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบกำหนดระยะเวลา 17 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2553 และค้ำประกันบุคคลที่สามที่เป็นนิติบุคคล 2 แห่งและสหกรณ์ฯ ได้ตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ดังกล่าว ยังไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และทางสหกรณ์ได้ดำเนินการขอสเตทเม้นท์ของบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ไปตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา 

 

 

รายงานเพิ่มเติมอีกว่า ในวันพรุ่งนี้(19 พ.ย.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น จะได้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกร้องขอ

 

ภาพ/ข่าว จิติมา จันพรม นักข่าวภูมิภาคจ.ขอนแก่น