วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2562 ) ณ ลานอเนกประสงค์ สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา วงดนตรี “ เอื้องน้อย “ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเด็กนักเรียนใน อ.เชียงคำ ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ภายใต้การฝึกสอนของ จ่าอากาศโท สราวุธ  ตั้งประเสริฐ หรือครูแป้ อดีตนายทหารวงดุริยางค์ทหารอากาศ ได้เปิดการแสดงตามคำเชิญของกลุ่มคนรักเพลงพะเยา ตามโครงการดนตรีในสวนของกลุ่มฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่เพลงเก่าๆที่เริ่มจะหายไปจากสังคมไทย

 

 

 

       

 

 

                ครูแป้ เปิดเผยว่า ในฐานะครูที่สอนดนตรี รู้สึกเป็นห่วงและรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังสูญเสียเพลงเก่าๆ ซึ่งมีทั้งท่วงทำนอง เนื้อร้องที่สละสลวยและภาษาที่งดงาม ในขณะที่เพลงปัจจุบันความงดงามทางดนตรีแบบนี้แทบจะหาไม่ได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำวงฯและได้การยอมรับ สร้างมิติทางดนตรีและมิติทางสังคมเด็กกับคนชรามีความเข้าออกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นผ่านดนตรี เด็กเล่นดนตรี ผู้ใหญ่ร้อง ลีลาศ เด็กมีความสุข ผู้ใหญ่ก็มีความสุข สังคมก็จะดีงามตามกันไป

 

 

 

 

 

        ครูแป้ กล่าวต่อไปว่า หลังจากสร้างวงเสร็จ ก็ได้รับเกียรติจากส่วนราชการ องค์กรต่างๆ เชิญไปร่วมบรรเลงในโอกาสอันสำคัญๆต่างๆ เช่น ได้บรรเลงเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนจังหวัดพะเยา ได้บรรเลงให้คุณจิตติมา เจือใจ นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ปี 2522และคุณวีระ บำรุงศรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันวงเอื้องน้อยก็ยังมีภารกิจในการช่วยเหลือสังคมตามโอกาสต่างๆอยู่เนืองๆตามคำร้องขอของส่วนราชการหรือองค์กรในจังหวัดพะเยา  วงดนตรีเอื้องน้อย เกิดขึ้นจากนักเรียนที่มีใจเด็กทางดนตรี ในอ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งเรียนที่ ”บ้านดนตรีครูแป้” โดยมี จ่าอากาศโท สราวุธ ตั้งประเสริฐ เป็นผู้ฝึกสอน-ควบคุมวง 

 

 

 

 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพะเยา