วันนี้ 15 พ.ย. 2562  ที่บริเวณหอประชุม  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดต้นสน  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  บริษัท ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นประธานเปิด โครงการประมงโรงเรียน ปี 11/2562 

 

               หนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง  ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน  หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน  ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง

 

               ตลอดจนสร้างองค์ความรู้  อย่างยั่งยืน  โดยมี นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  พร้อมด้วย นาง วนิดา  สายยะวงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดต้นสน  คณะครูอาจารย์  และเด็กนักเรียน จำนวนกว่า 600 คน  เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งทางโรงเรียนวัดต้นสน  มีบ่อเลี้ยงปลาขนาด 4 ไร่ ปล่อยปลานานชนิดลงไปประมาณ 15,000 ตัว และยังมีการปล่อยกุ้งและเลี้ยงกบอีกด้วย

 

 

 

 

               ด้าน พลเอกเชาวฤทธิ์  ประภาจิตร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยลักซ์ฯ  กล่าวว่า  บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน  โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ  รวมถึงการแนะแนวทางการเลี้ยงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3  หน่วยงาน  ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี  บริษัทฯได้ดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  ดำเนินการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำมาแล้วทั้งสิ้น 100 โรงเรียน  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน

 

               ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง อีสาน ใต้ และเหนือ  เพราะมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนเกิด  พลังใจ จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ  พลังงาน  จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดีจากสัตว์น้ำ  พลังสมอง  จากการเจริญเติบโตสมวัย   และ พลังชีวิต  จากการต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

               บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตลอดมา

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง รายงาน