ที่บริเวณ เขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผบก.ภ.จ.พังงา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 บูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง และอาสาสมัคร จำนวน 373 นาย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษจิกายน 2562 นี้

โดยปีนี้ จังหวัดพังงาได้จัดเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด shining stars Tourism Festival บริเวณ เขาหลักเซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา รวมถึงร่วมเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบอันเป็นหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความพร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัย มุ่งมั่นแน่วแน่เป็นเอกภาพที่จะร่วมกันพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร สืบต่อไป

วรรณศิริ โพธิพันธ์ จ.พังงา