เมื่อวานนี้วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 

               และติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลูกแก ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

 

               เพื่อทราบถึงปัญหาและแนะแนวทางการแก้ไข โดยมีนายอรรถพล สิทธิวิไล นายกเทศมนตรีตำบลลูกแก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลูกแก หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนให้การต้อนรับ

                                       

                                       

 

               นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ

 

               และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการดำเนินภารกิจด้านสังคมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

 

               และความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้มีการลงพื้นที่เพื่อมารับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มีการพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังปัญหา และแนะแนวทางแก้ไข พร้อมเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก จากนั้นเยี่ยมชม “นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของสภาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ” เทศบาลตำบลลูกแก

                                       

                                       

 

                                         

                                       

Cr. ภาพจากเทศบาลตำบลลูกแก

วุฒิเดช ก้อนทองคำ / ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาญจนบุรี