ที่วัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ทางวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้จัดงานประจำปีส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธธรมอันดีงาม ของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้ตะหนักถึงความสำคัญของประเพณีแต่โบราณ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

 

 

                  จากนั้นที่บริเวณคลองแม่กลองหรือคลองสุนัขหอนหน้าวัดลาดเป้งได้จัดให้มีการแข่งเรือยาว 7 ฝีพายขึ้นโดยมีทีมเข้าร่วมประชันความเร็ว 26 ทีม แยกเป็น ร่องน้ำสีแดง 13 ทีมประกอบด้วยมัจฉานุ 1, ศิษย์ปู่แทน, ธรรมเสน, ธิดาสาคร 1, เอกนาวา 2, ศิษย์หลวงพ่อโหนด,พรายเพชร,  นางพญาบัวงาม 2, ศรีสุรินทร์ 2, พรพระเทพ,เพชรสุรภา,เพชรสงคราม 2,ศรีสุรินทร์ 1 และร่องน้ำเงิน ประกอบด้วยทีมนาวา1, แม่จันทร์เทวี,สาวบางใภ้,พรเพชรรัตน์,เทพอินทรชัย 2,นางพญาหงส์, สร้อยสุดา,เพชรสงคราม 1,แม่ศรีอุบล สาวแม่กลอง,แม่หงส์ทอง และนางพญาบัวงาม 1 เข้าร่วมชิงชัยความเร็วทางน้ำชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศถ้วย ก เงินสด 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย เงินสด 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ , ถ้วย ข เงินสด 3,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย เงินสด 2,000, 1,000 และ 8,000 บาท ตามลำดับ โดยมีชาวตำบลนางตะเคียนและใกล้เคียงร่วมชมการประชันความเร็วทางน้ำจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

 

 

 

                นอกจากนี้ยังมีทีมนักพากษ์แข่งเรือยาวจากจังหวัดเพชรบุรี มาสร้างสีสันในการพากษ์แข่งเรือยาวในครั้งนี้แบบแทบหายใจไม่ทันยิ่งทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนานมากขึ้น

 

 

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม