เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในแปลงนา ที่ ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์

 

                โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอรัตนบุรี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  

 

                โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกชนก็ได้นำโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) มาช่วยจำนวน 5 ลำด้วยกัน และยังมีการระดมสรรพกำลังนำเครื่องอุปกรณ์ เครื่องฉีดพ่น จำนวน 70 เครื่องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่ 17 อำเภอ 144 ตำบล 1,489 หมู่บ้าน เกษตรกร 42,386 ครัวเรือน มีพื้นที่ระบาดจำนวน 295,739 ไร่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ได้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้ร่วมมือกันผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อฉีดพ่นควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวด้วยตนเอง ที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด โดยให้เข้าไปควบคุมพื้นที่การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวไม่ให้แพร่หลายกระจายออกไป และได้ประสานความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน ในการนำโดรน ( อากาศยานไร้คนขับ) จำนวน 5  เครื่องมาช่วยฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในแปลงนาข้าวของเกษตรกร เพื่อยับยั้งไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไป และให้เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป  ซึ่งในวันนี้ทางอำเภอรัตนบุรีก็ได้จัดกิจกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ที่ ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ขึ้น  โดยมี “โดรน” มาช่วยในการบินพ่นจำนวน 5 ลำ

 

 

 

 

 

 

 

  

ซึ่งนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ได้กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ อ.รัตนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 162 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 94,082 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 23,860 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำนา  โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 185,162 ไร่  (ที่มาขึ้นทะเบียน)  ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 อำเภอรัตนบุรีได้ปรากฏโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดแปลงนาราษฎร ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน   ซึ่งการระบาดของโรคใน อ.รัตนบุรี ปัจจุบันปรากฏในพื้นที่ 10 ตำบล 58 หมู่บ้าน เกษตรกร 819 ครัวเรือน  รวมพื้นที่ระบาด 6,359 ไร่   และสำหรับในพื้นที่ ต.ดอนแรด มีการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวไว้ จำนวน 24,468 ไร่ และพบการระบาดอยู่จำนวน 301 ไร่ โดยมีพื้นที่เสี่ยง ในการระบาดจำนวน 15,000 ไร่ ซึ่งในวันนี้จะมีการฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์ม่าแบบปูพรมในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด  โดยให้เสร็จสิ้นก่อนการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในฤดูกาลนี้  และก็จะได้ทำการแจ้งข่าวเฝ้าระวัง ตรวจตราแปลงนาของเกษตรกร  พร้อมทั้งการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด และแนะนำให้เกษตรกรทำนาให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาในฤดูการผลิตในปีหน้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชูชัย ดำรงสันติสุข จ.สุรินทร์