ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 9 พ.ย. 2562 ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ( เสวนา 4 ภาค )  ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง 4 ภูมิภาค

 

               เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแน่ะ ที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระสำคัญ

 

               และยกร่างจัดทำแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป   โดยมี นาย ออน กาจกระโทก  เลขานุการและคณะกรรมาธิการการศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา และบรรยายพิเศษฯ 

 

               และมี ตัวแทนครู ข้าราชการบำนาญครู จาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

 

 

 

 

นาย คำพันธ์ บุญยืด ข้าราชการบำนาญสายครู กล่าวว่า สำหรับตนเองนั้นมองว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ไม่ว่าจะเป็นฉบับใด  หรือที่กำลังมีการร่างมาก็ตาม  ตนมองว่าเป็นเพียงการปะผุทางการศึกษาเท่านั้น  เพราะการเขียนกฎหมายนั้นหากการเขียนรายละเอียดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มากไป ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก  เพราะความไม่เข้าใจถึงเนื้อแท้ของการศึกษา ว่าการศึกษานั้นจัดเพื่ออะไร ซึ่งตนมองว่าไม่ใช้เป็นเพียงเพื่อเด็กอย่างเดียว เพราะต้องเพื่อสังคมประเทศชาติ ส่วนประเด็นต่าง ๆ ที่มีปัญหาอยุ่ขณะนี้  ตนมองว่าเป็นเพราะผู้นำทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจถึงเนื้อแท้ทางการศึกษา ดังนั้นตนเองจึงยากมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นบนเวทีใหญ่ ๆ  ซึ่งปัจจุบันตนเองได้เตรียมข้อมูลมากมายไว้นำเสนอแล้ว ด้าน นาย สิทธิศักดิ์  พรหมสุข  ข้าราชการบำนาญ  กล่าวว่า  ตนเองอยากเห็นเจตนาของกฎหมายนี้  จะต้องสนองต่อความต้องการของผู้ที่ปฏิบัติและผู้ที่เรียนเป็นสำคัญ   เพราะหากมีการเขียนกฎหมายไปแล้วไม่ชัดเจนก็จะเป็นปัญหา  ดังนั้นตนมองว่าการปฏิรูปการศึกษา หัวใจสำคัญนั้นคือผู้ปฏิบัติ   เพราะเมื่อกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติ  การปฏิรูปการศึกษาก็จะไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนในชาติต้องการ   

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา