วันนี้ (8 พ.ย. 2562) ที่ลำห้วยเสน (ห้วยโตง) หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ “1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ"

 

              โดยมีพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยอส.อำเภอสังขะ กำลังพลจิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรดม คณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาบ้านเทพรักษา

 

              ประชาจิตอาสาบ้านทัยทิมสยาม 04 ประชาชนจิตอาสาบ้านลันแต้-ลันแต้อุดมสุข ส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเทพรักษา จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ

 

              ตามนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ ที่ต้องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการการที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

 

              โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สนับสนุนถุงปุ๋ย ทรายและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฝายชะลอน้ำ

 

 

 

 

              สำหรับฝายชะลอน้ำ จะช่วยชะลอการไหลของน้ำ จากเดิมที่ฤดูน้ำหลาก น้ำจะหลากลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งฝายดังกล่าว จะช่วยชะลอความแรงของน้ำหลาก

 

              ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ ช่วยดักตะกอนแม่น้ำ กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ทำให้คลองและฝายตื้นเขินช้าลง เก็บกักน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ในบริเวณฝายและพื้นที่เหนือฝาย ให้มีแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี

 

              เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ นำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชนส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ได้มีจิตสำนึกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟู แหล่งน้ำ

 

              ทั้งนี้ นอกจากการสร้างฝายชะลอน้ำที่ จุดที่ 1 ลำห้วยเสน (ห้วยโตง) หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม 04 แล้ว ยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มอีก 2 แห่ง รวมเป็น 3 แห่ง คือ จุดที่ 2 ที่อ่างเก็บน้ำวาย 6 และจุดที่ 3 อ่างเก็บน้ำวาย 7 หมู่ที่ 1 บ้านเทพรักษา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์