royal coronation
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ภูมิภาค

ขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติและลดขยะวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 18:59 น.
ผู้ว่า ฯเมืองคอน,,ลอยกระทง,,วัสดุธรรมชาติ,,เก็บขยะ,,สถานีวิทยุ,,นครศรีธรรมราช
Shares :
เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ผู้ว่า ฯเมืองคอนจ้อผ่านรายการวิทยุ "สร้างสรรค์เมืองคอน"ขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติและลดขยะวันลอยกระทง

 

 

              (8 พ.ย.2562) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปร่วมรายการ “สร้างสรรค์เมืองคอน”

 

              ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง

 

              และสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ที่ร่วมรับสัญญาณ โดยมีนางอุไรวรรณ สุภาแดง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินราชการ

 

 

              โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทงด้วยจิตสำนึกที่ตระหนักถึงการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม เพื่อการขอขมากรรมต่อแม่น้ำคงคา

 

              โดยขอให้ทุกครอบครัวทุกคนได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการจัดทำกระทง และช่วยกันลดขยะจากกิจกรรม หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือให้ใช้แนวทางหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงเพื่อลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ และมีรายงานฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่หากมีขยะในลำน้ำเยอะจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ

 

 

              นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้แสดงความห่วงใยถึงการเฉลิมฉลองและการสังสรรค์ในโอกาสวันลอยกระทงดังกล่าว

 

              โดยขอทุกคนได้ยึดทางสายกลางและมีความบันเทิงรื่นเริงแต่พอดี มีสติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

 

              สืบสานประเพณีอย่างแท้จริง เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของกฎหมายและสังคม ไม่มีการจุดประทัดหรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมายและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น.

 

 

ภาพ/สนง.ปส.นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ