เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลการท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองบานที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

 

               โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม กล่าวรายงาน  อำเภอขุนยวมมีพื้นที่เป็นป่าประมาณ 1,698 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,478,125 ไร่ เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาประมาณ 260ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

               การปกครองแบ่งออกเป็น 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง มีจำนวนประชากร 23,246 คน  แบ่งเป็นชาย 11,959 คน หญิง 11,287 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80.6

 

 

 

               อำเภอขุนยวมเป็นอำเภอท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์มากหลาย

 

               สำหรับการเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองบานที่ดอยแม่อูคอ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของฤดูการท่องเที่ยวอำเภอขุนยวม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

               ก่อนที่จะมีพิธีการตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการ มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างทะยอยกันเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของดอกบัวตอง พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 

               นักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจอย่างมาก บรรยายก็เย็นสบายไม่หนาวหนักกำลังสบายสบาย ค่าเช่าที่พักก็ไม่แพงนักโดยเฉพาะที่พักรวม แต่ที่พักเดี่ยวก็ค่อนข้างจะแพงไปหน่อย

 

               ในขณะเดียวกันหลังพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วก็มีฝนเทลงมาอย่างหนักทำให้นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานในพิธีเปิดเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากฝนตกถนนรื่นระหว่างทางขึ้นและลงเขา.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัด แม่ฮ่องสอน รายงาน