ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองละมั้ง หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแลก นาย พลเดช วัฒนเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ที่พึ่งจะเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ เป็นวันแรก

 

               ได้กล่าวชื่นชมความสามัคคี ของศิษย์เก่า ที่พร้อมใจกัน สร้างห้องสุขาให้แก่ทางโรงเรียน  งบประมาณ 297,000  พันกว่าบาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียว แรงงานก่อสร้างอาศัยแรงงานจากคณะศิษย์ที่อาสาเข้ามาช่วยกัน ก่อสร้าง โดยมีผู้ปกครองนำอาหารมาจัดเลี้ยงทุกวันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป   

 

 

               หลังเสร็จพิธีเคารพธงชาติ นาย การัณพ์  โชคบริบูรณ์  อดีตรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ได้พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชมห้องสุขาเก่าขนาด 4 ห้อง สภาพชำรุดทรุดโทรม

 

               ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แก่นักเรียน  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 208คน ครู 15คน นักการ 1คน  ครูการัณพ์ฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ที่คณะศิษย์เก่าที่จบออกไปมีงานมีการทำและระลึกถึงโรงเรียน

 

               จึงได้เกิดการรวมตัวกันสร้างห้องสุขาแห่งใหม่นี้ขึ้นอีก 9 ห้อง ทำให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยขึ้น และในแต่ละปี ทางโรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  ติดต่อมาใช้สถานที่แห่งนี้

 

 

               มาเข้าค่ายพักแรมทำกิจกรรมร่วมกันทุกปี ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา ก็ติดต่อมาขอใช้พื้นที่แล้ว เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ทางด้านเด็กนักเรียนต่างดีอกดีใจ ที่ได้ท้องน้ำแห่งใหม่ พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชมด้วยลอยยิ้ม พร้อมกับกล่าวขอบคุณ

 

               ผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกันสร้างห้องสุขาให้ พร้อมกล่าวว่าหลังจากพวกตนจบออกไปจะรวมตัวกันกลับมาช่วยสร้างความเจริญ ให้แก่สถานการศึกษาของตนต่อไป   สืบสานการทำความดีกับรุ่นพี่ๆ ต่อไป              

 

 

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา รายงาน