ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ขอเชิญประชาชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิญาณ ขนาดหน้าตัก 21 เมตร สูง 32 เมตร หอพระแก้วเก้า กุฎพระภิกษุ สามเณร สร้างพระมหาเจดีย์และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด โดยจะทำการทอดในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 นี้

ทั้งนี้ วัดแสงแก้วโพธิญาณ แห่งนี้ ซึ่งเดิมชื่อวัดบ้านป่าตึง เป็นวัดราษฎร์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และศาสนพิธี รวมทั้ง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ภายในมีเสนาสนะต่าง ๆ ที่ออกแบบและตกแต่ง แสดงออกถึงความเชื่อ วัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนา อาทิ วิหาร, อุโบสถ, หอไตร และรูปหล่อโลหะ ครูบาศรีวิชัย รวมทั้ง พื้นที่แสดงคติธรรม 3 ส่วน คือ ชั้นโลกธรรม ชั้นพุทธาวาส และชั้นปรินิพพาน เพื่อให้ประชาชนที่ไปทำบุญและศึกษาธรรมได้เรียนรู้ ปัจจุบัน มีพระภาวนารัตนญาณ วิ. หรือ ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นเจ้าอาวาส

สำหรับงานทอดกระกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ในช่วงเช้า 07.00 น.ทำบุญตักบาตรภิษณุ-สามเณร กรวดน้ำรับพร 09.00 น.ตกแต่งองค์กฐินและเครื่องไทยทาน 13.00 น.สมโภชองค์กฐิน 19.00 น.ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืน 20.00 น.ชมมหรสพ คอนเสิร์ต คณะตลกและศิลปินดารา

ในส่วนวันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ในช่วงเช้า 07.00 น.ทำบุญตักบาตรภิษณุ-สามเณร กรวดน้ำรับพร 09.00 น.แห่องค์กฐิน 10.00 น.พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล 15.00 น.พิธีทอดผ้ากฐินทาน 16.00 น.พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร 20.00 น.ชมมหรสพคอนเสิร์ตและศิลปินดารา นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลกฐินประจำปี 2562 หมูรอดแล้วรวย ให้บูชาทำบุญกันอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานกฐินสามัคคีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.08-5614-3764 หรือ 0-5360-2667 แฟกซ์ 0-5360-2668 ร่วมทำบุญผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา แม่สรวย เชียงราย เลขที่บัญชี 511-041-6699

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา