วันที่ 22 ต.ค. 62 ที่ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 (วปร.) เชิญสิ่งของพระราชทาน

 

ประกอบด้วย หมอน มุ้ง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 16,504 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี

 

โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอ ได้นำสิ่งของพระราชทานจำนวนนี้ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอ เขตจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป  การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น

 

และ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย​ ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี​ จะปิดในวันที่​ 25​ ตุลาคม  2562 นี้ //////////////////////////////////

 

กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี