วันที่ 22 ตุลาคม 2562    เมื่อเวลา 09.00น. ชาวบ้านกว่า100 ราย ร้องเรียนสื่อมวลชน มนกรณีที่ บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัทแม่คือ บริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อไม้ตั้งอยู่ที่พื้นหมู่ 15 ตำบลหนองจอก  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยเมื่อ ปี 2559 ทั้ง 2 บริษัท นั้นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ชักชวนเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 8 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง  ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วต้นกระถินในลักษณะเกษตรพันธุ์สัญญา โดยเกษตรกรทุกรายต้องเซ็นสัญญาเพื่อรับกล้าไม้จากบริษัท โดยที่บริษัทได้สัญญาว่าจะรับซื้อไม้กระถินในราคาตลาด  โดยได้ราคาประกันไว้ขั้นต่ำ 750 บาท ต่อตัน โดยทางบริษัทนั้นจะส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอีกทอดหนึ่ง

 

ในเวลาต่อมาเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2562  บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด ถึงฤดูตัดต้นกระถิน เกษตรกรก็จะนำไม้ต้นกระถินไปขายให้กับทางบริษัทตาสัญญา  แต่บริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อไม้ฟืนตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ 15 ตำบลหนองจอก  ซึ่งเป็นบริษัทแม่ อยู่ในพื้น แต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นไม่รักษาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ที่แรกปี 2559  ในราคาที่ไม่เป็นธรรมตามเกษตรพันธุ์สัญญา ที่ทำไว้ โดยทางบริษัทได้ใช้ข้อกำหนดขนาดไม้ที่รับซื้อเป็นสองแบบ  ที่เส้นขนาดผ่าศูนย์กลางใหญ่  2 นิ้ว และไม้ที่ต่ำกว่า จะถูกซื้อในราคาต่ำกว่าราคากัน 550 บาท ต่อตัน ทำให้เกษตรกรที่ปลูกต้นกระถินนับพันรายเสียเวลากับการปลูกต้นกระถิน

ด้านนายประสงค์  รักกาล  ตัวแทนเกษตรกรเปิดเผยว่าแต่ก่อนที่เกษตรกรจะมีการทำสัญญา  เกษตรพันธุ์สัญญา ตั้งแต่ที่แรก ปี 2559 นั้น  ไม่เคยระบุต้องคัดไม้ต้นกระถิน  โดยทางบริษัทนั้นจะรับซื้อไม้ทุกชนิด  โดยบริษัททั้ง 2 แห่ง ได้ผิดสัญญากับเกษตรกรเอง  นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมข่มขู่กับชาวบ้านที่ดำเนินการผิดสัญญา  ถ้าเกษตรรายไหนนำไม้ไปขายที่อื่นจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเกษตรกรถ้าใครตัดต้นไม้ แล้วไม่ขายให้กับบริษัทตามที่บริษัทตั้งราคาไว้  สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากที่ลงทุนมาถึง 3 ปี เสียทั้งที่ดิน  เวลา และขาดทุนหลายแสนบาท

การที่เกษตรกรที่ได้ร่วมทำสัญญากับบริษัทนั้นทุกคนได้มองว่าเป็นการส่งเสริมมีรายได้ต่อเนื่อง และก็ไม่ต้องเปลี่ยนพันธุ์พืชบ่อย และได้ลดต้นทุน ในการประชุมเมื่อปี 2559 และเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่นำผลิตผลส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นดูแล้วมั่นคง  เกษตรกรจึงได้ร่วมทำสัญญากว่า 2 พันราย มีเนื้อที่ในการปลูกต้นกระถินจำนวน 3 หมื่นไร่ ทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เวลา 3- 4  ปี ถึงจะตัดได้ต้นกระทิน พอถึงเวลาตันขายให้กับบริษัทจริงๆ กลับเหลือราคาตันละ 500 บาท ทำให้เกษตรกรนั้นขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เลื่อยต้นกระถินเลย  ซึ่งทำให้เกษตรขาดทุนสะสมมาถึง 3-4 ปี โดยไม่มีรายได้อะไรกับที่ดินที่ปลูกต้นกระถินไว้จึงสร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตร ที่บริษัททั้ง 2 ไม่รักษาสัญญาพันธกับเกษตรไว้ จึงวอนให้นายณงค์ รักร้อย ผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นตัวแทนให้กับเกษตรกรกว่า 2 พันราย ช่วยเจรจากับบริษัทที่รับซื้อและทำสัญญากับเกษตรกรด้วย

ภาพ/ข่าว นันทศักดิ์ วัฒนพานิช จ.อุทัยธานี