// (22 ตุลาคม 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว  ได้มอบหมาย นายอนงค์ เจริญคุณ กำนันตำบลผักปัง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ชุมชนและจิตอาสา ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งต่าง เข้ากักเก็บแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง  เพื่อบริหารจัดการเป็นน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งในปีนี้  ได้มีฝนตกและมีปริมาณเข้าแหล่งน้ำดิบผลิตประปาส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอภูเขียว มีปริมาณน้อยที่สุด  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำ เป็นการป้องการภัยแล้ง โดยเน้นการบริหารจัดการให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  ส่วนด้านการเกษตร ได้ขอความร่วมมืองดการปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณมาก

 

นายอนงค์ เจริญคุณ กำนันตำบลผักปัง กล่าวว่า ปีนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆในเขตตำบลผักปัง และเขตอำเภอภูเขียว มีปริมาณน้อยมาก วันนี้ท่านนายอำเภอภูเขียว (นายนิวัฒน์ สุพจิตร) และท่านปลัดอำเภอ ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่น พร้อมจิตอาสา ทำความดี โดยความร่วมมือจาก นางสุวิมล รัตน์ตรียรักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเขียว ได้นำกระสอบ และทราย  เพื่อให้จิตอาสาได้ช่วยกันกรอกใส่เป็นถุง แล้วนำไปวางเป็นฝายสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร เป็นการกักเก็บปริมาณน้ำ ที่ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้สูบจากคลองแหล่งน้ำต่างๆ เข้ามากักเก็บไว้ในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง เพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกชุมชน

 

“จึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว ชาวตำบลผักปัง ทุกๆครัวเรือนช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด  เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีฝนตกลงมาเสริมแหล่งน้ำแล้ว การผันน้ำจากแหล่งอื่นๆ  ก็สามารถทำได้ไม่มีนักเนื่องจากชุมชนอื่นๆ ก็จำเป็นต้องใช้น้ำด้วยเช่นกัน ดังนั้นต้องขอความร่วมมือทุกๆคนให้ช่วยกันประหยัดอย่างที่สุด  พร้อมกันนี้ ทางการประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำแล้ว โดยการปล่อยน้ำเป็นเวลา หากเราไม่ช่วยกันปัญหาเรื่องน้ำใช้วิกฤติอย่างแน่นอน” นายอนงค์ เจริญคุณ กล่าว