royal coronation
27 มกราคม 2563
ภูมิภาค

พบได้ที่เมืองคอน อายุเกิน 100 เกือบ 200 คน มากสุดในเมืองไทย

18 ตุลาคม 2562 - 13:19 น.
มากที่สุดในประเทศไทย,,ผู้สูงอายุเมืองคอน,,ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช,,นครศรีธรรมราช,,อท่าศาลา
Shares :
เปิดอ่าน 429 ครั้ง

ตะลึง พบได้ที่เมืองคอน มีผู้สูงอายุเกิน 100 ปีมากถึง 187 คน เยอะที่สุดในประเทศไทย

(18 ต.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคจากส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป  ในพื้นที่ตำบลกลาย ตำบลไทยบุรี และตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น  นางกิ่ง พัวพัน อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 23 หมู่ 5 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ นางปวน เผือกผ่อง อายุ 104  ปี บ้านเลขที่ 371 หมู่ 7 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชนางพลับ เชาวลิต อายุ 103  ปี บ้านเลขที่ 13  หมู่ 4  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และคนอื่น ๆ รวมจำนวน 8 ราย  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น 187 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของประเทศ

 

 

 

 

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กำหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย 

 

 

 

 

ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000 คน.

 

 

 

 

 

ภาพ/สนง.ปส.นครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ /นครศรีธรรมราช

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ