คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

รวมตัวร้อง ให้จุดทางบัวใหญ่เป็นจุดจอดรถไฟทางคู่สายใหม่

11 ตุลาคม 2562 - 13:12 น.
โคราช,,ข่าวเด่น,,นครราชสีมา,,รถไฟ,,บัวใหญ่
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 388 ครั้ง

ชาวบัวใหญ่รวมพลนับพันคนแสดงพลังเรียกร้องให้การรถไฟฯใช้สถานีชุมทางบัวใหญ่เป็นจุดจอดรถไฟทางคู่สายใหม่ชี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประหยัดเงินที่สุดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน


คลิปที่ 1

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-ชัยภูมิ-บ้านไผ่หรือเมืองพลหรือบัวใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอแก้งสนามนางและอำเภอบ้านเหลื่อม ที่คาดว่าจะได้รับกระทบจากการก่อสร้างในครั้งนี้เข้ารับฟังการบรรยาจากทีมวิทยากรโครงการมากกว่าหนึ่งพันคน

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงจังหวัดนครสวรรค์-บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นั้นซึ่งในการดำเนินงานต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ด้วย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกโครงการเพื่อนำเสนอเส้นทางเลือกข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละแนวเส้นทางเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์ศึกษาตลอดจนแนวทางการแก้ไขประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอรายละเอียดของโครงการการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการอภิปรายตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเงิน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดแนวของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่นี้

 

โดยในการประชุมในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้กรอกแบบสอบถาม โดยสนับสนุนแนวทางการสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เป็นรถไฟทางคู่สายสีเหลือง จากจังหวัดนครสวรรค์ / อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี / อำเภอเทพสถิต-อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ / อำเภอบ้านเหลื่อม-แล้วไปเชื่อมกับรถไฟทางคู่อีกเส้นทางและสถานีขนถ่ายสินค้าที่ชุมทางอำเภอบัวใหญ่ –อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา / อำเภอพล-อำเภอโนนศิลา-อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่สำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ทำให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าต่างๆเนื่องจากสถานีชุมทางบัวใหญ่มีจุดขนถ่ายสินค้าหรือContainer Yard รองรับอยู่แล้ว และที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะเส้นทางไม่ต้องตัดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา รวมถึงไม่มีการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านแทบจะ100% ในการก่อสร้างรถไฟสายดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงจัดทำค่าประมาณการก่อสร้าง ซึ่งหลังจากนี้จะได้ลงพื้นที่ประชุมย่อยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ล่ะพื้นที่อีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนชาวบัวใหญ่ก็ต้องการให้รถไฟสายใหม่ใช้สถานทีชุมทางบัวใหญ่เป็นจุดจอดเพื่อให้อำเภอบัวใหญ่และศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของภาคอีสานต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ