เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี โพสต์ข้อความสำคัญใจความว่า อุบลฯ ประกาศยกระดับภัยน้ำท่วม เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ3) หมายความว่า ?????

 

           หลายคนตกใจ!!! เมื่อเห็นข่าวการยกระดับภัยน้ำท่วมอุบลฯ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่(ระดับ 3 )

 

          ความจริง...ตามแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (2558) ได้แบ่งระดับความรุนแรงของสาธารณภัย เป็น 4 ระดับ

 

 

          ระดับ 1 : สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

 

          ระดับ 2 : สาธารณภัยขนาดปานกลาง เกินกำลังการควบคุมของผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการจังหวัดจะเข้าควบคุมสถานการณ์

 

          ระดับ 3 : สาธารณภัยขนาดใหญ่ เกินกำลังควบคุมของผู้อำนวยการจังหวัด ให้ผู้อำนวยการกลางหรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเข้าควบคุมสถานการณ์

 

          ระดับ 4 : สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรี เข้าควบคุมสถานการณ์

 

         

          การที่ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศยกระดับภัยน้ำท่วมเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) "เป็นการยกระดับเพราะมีพื้นที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและความเสียหายมีมากเกินการควบคุมในระดับจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด) เพื่อให้ผู้อำนวยการกลาง เข้าจัดการสาธารณภัย" เพื่อให้สามารถบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง....ไม่ได้หมายความว่าจะมีฝนตกหนักและน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใด