royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ภูมิภาค

เกษตรกรเตรียมหลักฐานให้ครบ รับเงินช่วยเหลือพิบัติภัย

วันที่ 8 กันยายน 2562 - 09:32 น.
นายอำเภอเมือง ออกให้คำแนะนำ,ขอรับเงินช่วยเหลือจากน้ำท่วม,จังหวัดมุกดาหาร
Shares :
เปิดอ่าน 9,098 ครั้ง

มุกดาหาร - นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล

 

 

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุโพดุล ในพื้นที่ บ้านแก่นเต่า ตำบลโพนทราย และตำบลกุดแข้  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย อาทิ การนำหลักฐานไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร และภาพถ่าย ไปแจ้งต่ออำเภอ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบล การปิดประกาศและการคัดค้านบัญชีรายชื่อ

 

 

          จากนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยนาข้าว ไร่ละ 1,113 บาท ส่วนพืชไร่จ่ายเงิน ไร่ละ 1,148 บาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ไร่ละ 500 บาท   

                

 

          ทั้งนี้อำเภอเมืองมุกดาหาร จะได้ประสานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวเบา กข. 10  จากสถานีพันธุ์ข้าวที่อื่น เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรต่อไป เนื่องจากข้าวพันธุ์ กข. 10 เป็นข้าวระยะสั้น สามารถปลูกทดแทนได้รวดเร็ว.

 

 

ภาพ / ข่าว - อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ จ.มุกดาหาร

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ