ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  นายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นำ นายนิพันธ์ ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้าเยี่ยมชมผลผลิตของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ ชั้นปีที่ 1 - 4 ที่ใช้เวลาว่างหันมาปลูกพืชผักและทำเกษตรแบบชีววิถี เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

               โดยพบว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปี ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์เพื่อให้นักศึกษาทดลองปลูก เพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน ประกอบกับมีนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมเกือบ 1,000 คน เหลือเพียง 200 กว่าคน ในปี 2562 ขณะที่บ้านพักนักศึกษาและครูอาจารย์เสื่อมโทรมไปตามสภาพ จนหลายหลังไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้

               นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น เช่น การที่เยาวชนรุ่นใหม่หันไปสนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำให้อาชีพเกษตรกรมีผู้สนใจน้อยลงอย่างต่อเนื่อง หลายรายมีการลาออกกลางคัน จึงหวั่นมีผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรฯ จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว และนำศาสตร์แขนงต่างๆ มาสอนเสริมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กันไป ทั้งด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์และอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรฯ มากขึ้น

               โดยฝันอยากเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรมีการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขณะที่ นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส. เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จะหางบประมาณตามที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำเสนอเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา มีการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพได้ หากเป็นรูปธรรมก็สามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวคมชัดลึก จังหวัดตรัง