นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา เฝ้าระวังโรคระบาดฉี่หนู ที่แพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในเดือนนี้พบผู้ป่วยแล้ว 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุที่สัมผัสกับเชื้อโรคชนิดดังกล่าว เตือนประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของตนเองหากมีอาการที่สอดคล้องในทางเป็นไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายให้รีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที รวมทั้งแนะผู้เสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดดังกล่าวให้มีการป้องกันในการที่จะสัมผัสกับแหล่งที่เป็นพาหะเชื้อโรคนี้ นอกจากนั้นยังได้ประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

 

               นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูราณิน นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา ออกมาเตือนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์ในเรื่องของโรคที่มากับฤดูฝนโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ที่ขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งภายในเดือนนี้ได้พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 16 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้สูงอายุ โดยพบว่าในพื้นที่ของอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้มีการพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการที่จะสัมผัสกับเชื้อโรค โดยทางสาธารณสุขได้มีการป้องกันในลักษณะที่เป็นไปตามแผนการ มาตรการ 4 C 2 E โดยเบื้องต้นก็จะให้มีการค้นพบโรคโดยเร็ว ซึ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรค เช่น อาจมีอาการไข้ ปวดน่อง ปวดกล้ามเนื้อ ให้รีบพบแพทย์ ประการที่สอง ให้มีการวินิจฉัยที่รวดเร็ว เพื่อที่จะพบแพทย์หรือสาธารณสุขที่ใกล้บ้าน อันดับที่สาม คือ รักษาให้เร็ว แนวทางที่สี่หลังจากที่รู้ว่าพื้นที่มีการเกิดโรคก็ต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน มาตรการที่ห้า ต้องมีการประสานงานกับองค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้มีการควบคุมโรคและหามาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันโรค สุดท้ายในเรื่องของชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและสื่อสารความเสี่ยงให้กับชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลของภาวะโรคดังกล่าวที่แพร่ระบาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีผู้ สื่อข่าวภูมิภาคคมชัดลึก จังหวัดพะเยา