เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562  นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ นายสันต์ กองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พ.ท.อดิสร น้อยเพ็ง กอ.รมน. จ.อุทัยธานี และ น.ส.ฤกษ์ คงพิทักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จ.อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร (ฟาร์มหมูเถื่อน) ของ นางกอง สุวรรณศิริ และนายโทม สุวรรณศิริ หมู่ 5 บ้านสระ และทองศิริฟาร์ม ของ นายจรภัย คณฑา หมู่ 5 บ้านสระ ที่ตั้งห่างจากหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ เพียง 800 เมตร

 

 

 

               จากการตรวจฟาร์ม นางกอง และนายโทม ที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร หรือหมูที่ไม่ถูกต้อง (ฟาร์มหมูเถื่อน) นั้นได้เริ่มเปิดการเลี้ยงหมูมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยตั้งอยู่เนินเขาห่างจากหมู่บ้านเพียง 600 เมตร ห่างจากศูนย์เด็กเล็ก หมู่ 5 บ้านสระ เพียง 500 เมตร ห่างจากวัดผา ซึ่งเป็นวัดสถานที่ตั้งหลวงพ่อโต สักสิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านไร่ เพียง 800 เมตร และห่างจากศูนย์ผ้าทอลายโบราณ เพียง 700 เมตร ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเทียวมาแวะเวียนซื้อผ้าทอ จากการตรวจสอบพบว่ากลิ่นขี้หมู เวลาลมพัดผ่านไปทางไหนก็จะหอมเอากลิ่นขี้หมูไปด้วย โดยเฉพาะหมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก ตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน และมีการนำเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น พบว่า ฟาร์มของนางกอง และนายโทม นั้นยังมีสุกร หรือหมู อายุ 3 - 4 เดือน เลี้ยงอยู่ 2 เล้า จำนวนหลายร้อยตัว จากการตรวจสอบพบว่าฟาร์มแห่งนี้ไม่เคยขออนุญาตการเลี้ยงสุกร หรือหมู มาตั้งแต่ปี 2558 จากทาง อบต.ห้วยแห้ง ซึ่งชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนมาตลอด ในเรื่องกลิ่นขี้หมู

               จากนั้น เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง พร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบฟาร์มทั้ง 2 พบว่า ไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ทั้ง 2 ฟาร์ม ในเรื่องน้ำเสียที่ปล่อยทิ้ง ในเรื่องกลิ่นขี้หมูที่พัดพากลิ่นเข้าหมูบ้าน และไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก วัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

 

               ดังนั้น ทาง อบต.ห้วยแห้ง พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมมีมติ มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของฟาร์มทั้ง 2 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2537 โดยให้ทั้ง 2 ฟาร์มหยุดการเลี้ยงหมูไว้ก่อน

               โดยทาง นางกอง และนายโทม ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเถื่อน ไม่สนใจ โดยอ้างว่า ฟาร์มหมูเถื่อนดังกล่าวนั้นไม่ใช่ของตนเอง ตนเองเป็นแต่ผู้รับจ้างเลี้ยงหมูเท่านั้น เจ้าของจริงชื่อ นายอ้น บ้านอยู่ที่อำเภอทัพทัน และอดีตข้าราชการ ปัจจุบันเป็นนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดอุทัยธานี เป็นนายทุน และนำหมูมาปล่อยให้ตนเองเลี้ยงดังกล่าว

               ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจภายฟาร์มหมูเถื่อนของนางกองแล้วเสร็จ ได้เดินมาพูดคุยกับชาวบ้านที่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ลงมาช่วยและตรวจสอบฟาร์มเถื่อนตามที่ได้ร้องเรียนไป และมีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ในระหว่างนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าต้องวัดค่ากลิ่นขี้หมูก่อน ถึงจะสั่งปิดฟาร์มหมูแห่งนี้ได้ ทำให้ชาวบ้านที่ยืนฟังอยู่ต่างไม่พอใจ และบางรายก็ตะโกนออกมาว่าฟาร์มก็เป็นฟาร์มเถื่อน กลิ่นขี้หมูก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหมด จนเจ้าหน้าที่บางรายต้องใช้แมสปิดปากปิดจมูกเข้าไปตรวจ ยังจะวัดค่ากลิ่นอีก ทำให้ชาวบ้านนั้นไม่พอใจโห่ร้องตะโกนลั่นไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

 

 

               โดยทางคณะผู้มาตรวจฟาร์มหมูเถื่อนนั้นให้ทาง อบต.ห้วยแห้ง นั้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทาง อบต.ห้วยแห้ง จะทำหนังสือสั่งปิดฟาร์มแห่งนี้ และให้เคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูไป ภายใน 30 วัน นอกจากนี้ ยังจะแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ฐานมีเหตุอันอาจก่อให้เกินความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นเหตุรำคาญ โดยให้ทั้ง 2 ฟาร์มหยุดการเลี้ยงหมูไว้ก่อน