ที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) เขต 5 เมื่อเร็วๆ นี้นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 (ปภ.5) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร  จำนวน 4 คัน ออกมาตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ ปริมาณน้ำ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกไปช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กำลังประสบปัญหาแห้งขอดไม่มีมีน้ำดิบผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนชุมชนในเมืองอย่างเพียงพอมาร่วมเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งเตรียมพร้อมประจำในแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หลังจากได้รับการประสานมา เพื่อให้นำรถบรรทุกน้ำ เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้ง ได้อย่างทันท่วงที