นครราชสีมา - ภาพรวมด้านโยธามีความก้าวหน้าประมาณ 80% คาดจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ขณะนี้ขั้นตอนสำคัญอยู่ระหว่างกรมทางหลวงดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

 

 

               โดยเอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบำรุงรักษาของโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนลงทุนทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 

 

               โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่าบำรุงรักษาและค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด ภายในกรอบวงเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบันไม่เกิน 33,258 ล้านบาท

 

 

               ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ในระเบียบวาระที่ 4.2.6 นายพรชัย ศิลารมย์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา (สนง.ทล.10 นม.) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ถนนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ว่า ภาพรวมด้านโยธามีความก้าวหน้าประมาณ 80 % คาดจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 

 

 

               ขณะนี้ขั้นตอนสำคัญอยู่ระหว่างกรมทางหลวงดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยเอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบำรุงรักษาของโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนลงทุนทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่าบำรุงรักษาและค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด ภายในกรอบวงเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบันไม่เกิน 33,258 ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นปี 2563

 

 

               นอกจากนี้ที่จุดตัดของถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงลอดใต้ถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่ 65 จะมีการประดับหน้าเสาเป็นรูปหินทรายแกะสลักที่สื่อถึงเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของดีของจังหวัดนครราชสีมา โดยสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ผู้ใช้รถใช้ทางพบเห็นก่อนเข้าในพื้นที่นครราชสีมา ส่วนปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีที่พักและที่ทำกินละแวกทางเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงกิโลเมตรที่ 2-500 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กรณีผู้รับจ้างปิดทางเข้าออกและปฏิบัติงานล่าช้า ขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งเยียวยา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้อนแล้ว

 

 

               "อย่างไรก็ตาม หากได้เอกชนร่วมลงทุนโดยก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์บริการทางหลวง 9 จุด รวมทั้งจัดระบบงานบำรุงรักษา ต้องใช้เวลาดำเนินกลางประมาณ 2 ปี คาดอย่างเร็วจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในช่วงปี 2565 ส่วนอัตราค่าใช้บริการยานพาหนะขนาดเล็กประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลราคาเริ่มต้น 10 บาท รวมค่าใช้จ่ายตามระยะทาง กิโลเมตร1.25 บาท หากเดินทางจากบางประอินถึงโคราชเสียค่าใช้จ่าย 235 บาท ทั้งนี้ค่าใช้ทางยังไม่ถือเป็นข้อยุติขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอีกครั้ง" นายพรชัย กล่าว