นครราชสีมา-คมข่าวทั่วไทย

            เมื่อเวลา  10.40 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีนายชาคริต พิมพ์หล่อ อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.เสด็จ แก้วสิงห์ทองสารวัตร(สอบสวน)สภ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินคดีอาญากับนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ตามมาตรา 157,161,162(4) และ 142 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 5 ฉบับ จำนวน 22 แผ่น

 

         จากการสอบสวนนายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมให้การว่าเมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2561 ได้ยื่นความประสงค์ขอตรวจดูและขอคัดถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กพ.7) เพื่อประกอบคำร้องขอย้ายประจำปี ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนดแต่ปรากฏว่าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กพ.7)ได้สูญหาย ไม่สามารถตรวจดูและขอคัดถ่ายได้และได้ทักท้วงหาสาเหตุของการสูญหายเพราะเอกสารดังกล่าวอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29เป็นผู้เก็บรักษาไว้ แต่กลับสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ตนเองเสียหายและเสียสิทธิ เนื่องจากไม่มีเอกสาร(กพ.7)ประกอบคำร้องขอย้ายตามสิทธิได้ และได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ที่สภ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

             นายชาคริต พิมพ์หล่อ ให้การต่อว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561เห็นว่าการที่ ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7)สูญหายนั้น เห็นว่านายพิทยา  ไชยมงคลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานและเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการตรวจสอบและรีบทำการสืบสวนหรือพิจารณาเป็นเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว   แต่ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด

 

               นายชาคริต ให้การอีกว่า  การกระทำของนายพิทยาไชยมงคล ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปสียหรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆอันเจ้าพนักงานได้รักษาไว้แต่ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพราะไม่ทำการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามกฎหมายอันเป็นหน้าที่ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถใช้ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กพ.7)ได้

 

                แต่นายพิทยา ไชยมงคลได้จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7)ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารต้นฉบับจริงทำการรับรองเป็นหลักฐานอันเป็นเท็จจึงมีความประสงค์แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนถือว่านายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29มีความผิดตามกฎหมายตามมาตรา ตามมาตรา157,161,162(4) และ 142และขอให้ให้พนักงานสอบสวน ได้ตรวจสอบหลักฐานและส่งเรื่องใคณะกรรมการป.ป.ช.ภายใน 30 วันตามมาตรา 89 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

           พ.ต.ท.เสด็จ แก้วสิงห์ทอง สารวัตร(สอบสวน)สภ.เมืองกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเบื้องต้นก็จะได้สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งเรื่องให้คณะกรรมการป.ป.ช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป