14 กรกฏาคม 2562  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 ก.ค.2562ณ ลานเอนกประสงค์หน้า สภ.เมืองเลย ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ เมืองเลย  จ.เลย พล.ต.ต.มาโนช สุภาพพูล  ผบก.ภ.จว.เลย เป็นประธานในพิธี” ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถบนถนนสาธารณะ

 

 

พ.ต.อ.ปรีชา   เก่งสาริกิจ  ผกก.สภ.เมืองเลย  รายงานว่า  ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ 0007.22/2095 ลง 26 มิ.ย.2562 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณการขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มมั่วสุมลักษณะที่นำไปสู่การแข่งรถในทางก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย  โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหา การแข่งรถในทางหรือขับรถไม่คำถึงความปลอดภัยผู้อื่น  การรวมกลุ่มมั่วสุมลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่นำไปสู่การแข่งรถในทาง 

 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 มาตรการ คือมาตรการป้องกันปราบปรามและสอบสวนขยายผล เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม สภ.มืองเบย ดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรนรมแด็กแว้นโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ 15 พ.ค.2562 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน จัดอบรม 4 ครั้ง รวมตรวจยึดจักรยานยนต์ที่กระทำผิดกฎหมาย 206  คัน ยึดท่อไอเสีย 206 ท่อ ทำการอบรมผู้ปกครอง บิดา-มารดาและผู้ขับขี่ 125 คน จากนั้นขยายผลตรวจยึดเพิ่มเติมอีกจับยึดได้ 67 คัน ทำการเปรียบเทียบปรับแล้วจำนวน  40 คัน ด้วยกัน

 

 

พล.ต.ต.มาโนช สุภาพพูล  ผบก.ภ.จว.เลย เปิดเผยว่า  การดำเนินการปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการแข่งรถบนทางของเด็กแว้นในครั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล  สำนักงานตรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 4 เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เป็นการวางมาตรการเข้มทุกพื้นที่ทุก สถานีตำรวจภูธร และยังบูรณาการกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วย  

 

ทั้งตรวจ จับ ปรับ เปลี่ยน ปล่อย  อบรม ที่ผ่านมาก็สามารถตรวจจับยึดได้จำนวนมาก ด้านพ่อ-แม่ ผู้ปกครองของเด็กแว้นที่กระทำผิดกฎหมายก็ให้การยอมรับว่าเป็นโครงการและนโยบายที่ดี สิ่งที่สะท้อนกับมาเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้ลดปัญหาความรำคราญและปัญหาด้านรบกวน ทั้งเสียงดัง และอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อีกด้วย   

 

 


เรื่อง บุญชู ศรีไตรภพ  / ภาพ คมข่าวทั่วไทย