เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดพิธีสงฆ์หล่อเทียนพรรษาถวาย 12 ต้น เพื่อนำถวาย 12 คุ้มวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันพุธ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำพรรษาขึ้น ที่บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีพระสงฆ์ จำนวน 12 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 12 ต้นเพื่อนำไปถวายวัด12คุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และจะมีกิจกรรมขบวนแห่เที่ยนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองสุรินทร์ พร้อมจัดประกวดต้นเทียน และขวนแหเทียนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีเทศบลาลเมืองสุรินทร์ รักษาการแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้จัดพิธีพระสงฆ์จำนวน 12 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน 12 ต้น เพื่อนำไปถวายวัน 12 คุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองุสุรินทร์ มีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเข้ารวมพิธี พร้อมกับร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. จะมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากคุ้มวัดในเขตเทศบาล 12 คุ้มวัดซึ่งได้ตกแต่งต้นเทียนสวยงามที่อลังการ มีขบวนฟ้อนร่ำนับร้อย พร้อมขบบวนนางรำ และขบวนช้างที่มีควงามยิ่งใหญั่ลงกร และการประกวดขบวนแห่เทียน ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชาวสุรินทร์ พร้อมกับจัดประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติบัตรด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. จะพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตรบนหลังช้าง จำนวน 67 รูป ซึ่งมีที่จังหวัดสุรินทร์ แห่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสุรินทร์