9 กรกฏาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีที่ ป.ป.ช.ภาค 3 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่ามีโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครราชสีมาหลายแห่ง ทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

 

ซึ่ง ป.ป.ช.ภาค3 ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีความผิดปกติของงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจริง ในโรงเรียน 3 แห่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งองค์คณะอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นั้น

 

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ตนเองได้รับข้อมูลจาก ป.ป.ช.ภาค3 ถึงเรื่องการตรวจสอบพบความผิดปกติของโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในโรงเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช.ภาค 3

 

 

ตนเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัด โดยจะสุ่มตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีการใช้จ่ายเงินซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร และคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ว่าตรงตามบัญชีที่ระบุไว้หรือไม่

 

เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีนโยบายให้เร่งรัดตรวจสอบการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย

 

นอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆ ให้มีการดูแลคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้ดีที่สุด และป้องปรามไม่ให้โรงเรียนต่างๆ มีการทุจริตโครงการอาหารกลังวันเด็กนักเรียนเด็ดขาด เพราะหลังจากนี้ไปจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบพบว่ามีโรงเรียนใดทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีความผิดร้ายแรงทั้งทางวินัยและโทษอาญาด้วย  

 

 

เรื่อง / ภาพ  ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ