ที่โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การสร้างสรรค์งานประติมากรรมประจำท้องถิ่น ” กิจกรรมเมืองศิลปะและวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 32 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 334 แห่ง จำนวน 664 คน รับฟังการชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณในการดำเนินการค้นหาอัตลักษณ์ประจำถิ่นนำมาสู่การออกแบบด้านประติมากรรมจากนายวัชวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) นายบุญเกิด  ศรีสุขา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ  จุลสุคนธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประติมากรรมกับชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสถานที่จัดงาน Thailand biennale Korat 2020 เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินจากทั่วโลกร่วมแสดงผลงานศิลปะ กำหนดช่วงเวลาเดือนธันวาคมปี 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือก มัณฑนากรรวมถึงศิลปินที่จะนำผลงานมาแสดงในสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ที่บริเวณ ถ.ธนะรัชต์ เส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง และในเขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา

นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอสถานที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว และ ปราสาทหินพิมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงงานศิลปะพร้อมกันด้วย คาดภายในเดือนนี้น่าจะมีผลสรุปผลชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบงานจะเป็นไปในทิศทางใด การจัดงานครั้งนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือ อปท.ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งดำเนินงานศิลปะประจำท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชมผลงานของศิลปินแห่งชาติระดับสากล หากนักท่องเที่ยวกระจายไปพักตามท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมีโอกาสได้ชมงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสและรู้สึกได้เมืองโคราชเป็นเมืองแห่งศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามจากการดำเนินการของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ถือเป็นแบบอย่างให้เราได้ถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานให้ดีขึ้น สอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยวระบุพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะตั้งอยู่ห่างไกลกันเกินไป ดังนั้นการจัดงานที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องให้ผลงานศิลปะรวบรวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน โดยตั้งห่างไกลกันไม่มากนัก ขณะเดียวกันต้องเตรียมพร้อมการบริการไกด์ท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นที่น่าเสียดาย การจัดงานที่จังหวัดกระบี่ ใช้พื้นที่จัดแสดงผลงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน เมื่อผ่านพ้นช่วงการจัดงาน ต้องรื้อถอนผลงานเพื่อคืนพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้แสวงหาพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมี อปท.กำกับดูแล กำหนดจัดแสดงผลงานศิลปะตลอดไปจนกว่าผลงานศิลปะจะชำรุดเสียหายจนไม่สามารถแสดงต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาให้จัดแสดงนานที่สุด นำไปสู่การสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่แท้จริง ล่าสุดภาครัฐได้สนับสนุนงบจัดงานประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอของบประมาณ คาดจะมีข้อสรุปเบื้องต้นในเร็วๆนี้ ผวจ.นครราชสีมา กล่าว