เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.  2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย    นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสหกรณ์ทออมทรัพย์ครูเลย จำกัดกับ บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มีนายณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการสหกรณ์ทออมทรัพย์ครูเลย จำกัด นายเอกพัฒน์  นิสีดา ผู้จัดการ กับ บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยนายปกิจพณน์  ประเสริฐวัชร  ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์ ,นายวิเชษฐ์ เพ็ชรคง กรรมการผู้จัดการบริษัทซุนวูฯ นายชุน เฉิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดโก้ กรีนแอนเนอร์จี จำกัดและนายรัฐภูมิ  ชัยรังสี รองประธานบริหารบริษัท เดโก้ฯ   มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยเข้าร่วมกว่า 400  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นายณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย กล่าวว่า บริษัท  บริษัทซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีความต้องการสร้างสวัสดิการ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ จึงเปิดตัวโครงการสวัสดิการ ข้าราชการครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู โครงการลดค่าใช้จ่ายจาก พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ โครงการเทคโนโลยีเพื่อสมาชิกสหกรณ์ โครงการมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไร้เงินสด และโครงการอาชีพเสริมอาชีพ เสริมวัยเกษียณ  โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการสร้างสวัสดิการ เพื่อสร้างโครงการที่เป็นสวัสดิการต่อสมาชิกสหกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อเสริมสร้างสังคมสะอาด และเป็นจุดเริ่มต้นการลดมลภาวะต่อโลก ด้วยพลังงานสะอาด ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ ได้ขอความร่วมมือ เปิดตัวโครงการครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ที่ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ จังหวัดเลย ก่อนจะเปิดตัวโครงต่อไปที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตามลำดับ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ขอจองไว้ที่ 2,000 คัน

        นายโสภณ สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะมาช่่วยส่งเสริมสวัสดิการให้กับครู และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะทางเสียง ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีการขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีข้อดีทั้งไมมีเสียง  ไม่มีควัน ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่อง  ไม่มีสายพาน  มีระบบจีพีเอส.  จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การทำงานการเดินทาง  ได้อีกด้วยโดยใช้มอเตอร์แทน