วันที่ 6 มิ.ย.2562 ที่หมู่บ้านเตาถ่าน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผวจ.อุบลราชธานี พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร ผกก.สภ.เขมราฐ พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข้างเคียง ร่วมกันเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลดโครงการ3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดทุกชนิดไม่ให้เข้ามากระจายอยู่ในพื้นที่/ชุมชน/และหมู่บ้านต่างๆ ได้ เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด /อาชญากรรม ตลอดจนความไม่สงบเรียบร้อยในชุมชน ทุกมิติ

 

 

 

 

 

 

เป็นการเชิญชวน ค้นหา ให้โอกาส แก่ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกมาอยู่ในความดูแลของชุมชน  โดนขบวนการชุมชนบำบัด และกระบวนการบำบัดของภาครัฐควบคู่กันไป จึงได้มีการจัดตั้งกรรมการคุ้ม (ทีมตาสับปะรดเข้มแข็ง หรือทีมธำรงวินัยของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าคุ้ม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพี่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 

 

ผบก.ตร.ภ.จว.อุบลราชธานี กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค3 ได้เปิดโครงการนี้พร้อมกัน 8 จังหวัดทั้งในอีสานเหนือและอีสานล่าง ประกอบด้วย จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ 230 โรงพัก ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการนี้ไปแล้ว 48 หมู่บ้าน คาดว่าโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั้งยืนตลอดไป มีประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี โครงการละ 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านละ 1 เดือน จากนั้นก็จะมีการประเมินผลต่อไป