วันที่  5 มิ.ย.2562  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด  1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี  และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด  ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท

 

 

 

 

 

 

               ทางหลวงแผ่นดินนหมายเลข 23 ระยะทาง  4.55 กิโลเมตร  จากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ถึงจุดกลับรถหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์ราชการของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการในพื้นที่ใกล้เคียง และจิตอาสา อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

              ร่วมปลูกต้นพะยูง และไม้มะค่า    เพื่อปรับูภูมิมิทัศน์ถนน ให้เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย  และปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความ ร่มรื่น  สวยงามตลอดสองข้างทาง โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย