ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม  นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนมากกว่า 3 พันคน กระจายเต็มพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสวมเสื้อผ้าแซว 4 เผ่าศรีสะเกษ น้อมใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันประชาชนอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย เปิดกรวยถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ส่วนการจากกรุงเทพมหานครฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะรองผู้ว่า ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พี่น้องประชาชน พสกนิกร นักเรียน - นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนจาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ถวายความจงรักภักดี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านจอโปรเจ็ตเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งภายหลังจากที่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา เปิดกรวยถวายความจงรักภักดีจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายความจงรักภักดี นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากนั้น นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะนางรำที่เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ มากกว่า 3 พันคน พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าแซวสีเหลือง เสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ กระจายออกเต็มบริเวณหน้าศาลากลาง ร่วมแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยก่อนหน้าที่จะได้มีการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติในค่ำคืนของวันนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นจิตอาสาด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันฝึกซ้อมกันมาตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ด้วยความจงรักภักดี ที่จะพร้อมในกันแสดงออกถึงความเป็นไทย อยู่ใต้ร่มพระโพธิสมพานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกๆ พระองค์ ปกปักรักษาให้ปวงชนชาวไทยอยู่กันมาอย่างร่มเย็นเป็นสุข วันนี้จึงพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กันอย่างพร้อมเพรียง พิเศษก็คือ ทุกคนล้วนสวมเสื้อผ้าแซวมือสีเหลือง ซึ่งเป็นเสื้อที่มีทำในทุกครัวเรือนของคน 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ โดยการทอผ้าก่อน ทั้งผ้าฝ้าย หรือผ้าใหม จากนั้นก็นำเสื้อผ้าไปตัดเป็นเสื้อ ก่อนที่จะมาแซว หรือการทักทอให้เป็นลวดลายมที่สวยงามด้วยมือในทุกๆ ตัว จึงทำให้ในแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมด เพราะขณะที่แซวไปก็จะคิดลวดลายขึ้นมาใหม่ประดับตบแต่งให้สวยงามไปเรื่อยเช่นกัน และจากเดิมที่มีเสื้อผ้าแซวเฉพาะสีดำ แต่ทุกวันนี้ได้พัฒนาให้มีหลากสีสวยงามไม่แพ้สีดั่งเดิมเช่นกัน