22 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด บูรณาการร่วมกับหมวดทางหลวงด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ทหาร ร้อย รส.ประจำอำเภอด่านขุนทด จัดระเบียบทางเดินเท้า 

 

ทั้งนีี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังมีผู้ประกอบการและร้านค้าริมทาง ตั้งร้านกีดขวางทางเดินเท้าในพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 201 เทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่ให้วางสิ่งของหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเดินเท้า ในเขตทางหลวงพร้อมติดประกาศให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านค้าริมทางทราบและได้ทำการรื้อถอน ขนย้ายสิ่งของ ให้พ้นเขตทางหลวงภายใน 7 วัน  

 

 

 


เรื่อง / กิ่งศักดิ์ พูลทวี  ภาพ / ชุติมา พูลทวี