ข่าว

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นครราชสีมา - คมข่าวทั่วไทย

 

ที่โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม  2562 นายชาญณรงค์  เจริญพรหมพงศ์ ประธานสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอีสาน พร้อมสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 140 คน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา โดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 83 % จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ด้านระบบสหกรณ์และผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งร่วมวงเสวนา “ ขนส่งโลจิสติกส์ไทย ทำไมต้องสหกรณ์ ” เป็นเวทีสร้างความรู้ทำความเข้าใจระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ในรูปแบบสหกรณ์ และระดมความคิดเห็นรวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ
 

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

นายชาญณรงค์  ประธานสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่ง ฯ เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบจากสภาวะการเมืองอึมครึ่ม เศรษฐกิจซบเซา ราคาพืชผลเกษตรกรรมตกต่ำประกอบกับการรุกคืบของทุนใหญ่ข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีและทุนมหาศาล หากไม่รวมตัวกันอาจจะล้มหายตายจากไปทีละราย สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการครบรอบ10 ปี

 

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

โดยช่วยเหลือเกื้อกูลมวลสมาชิกในเรื่องปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการตั๋วแลกเงินเสริมสภาพคล่องในการบริหารหรือขยายธุรกิจ นอกจากนี้ได้เร็จ เพื่อถอดบทเรียนจากระบบสหกรณ์ 7 ประเภทที่บริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จใช้เป็นต้นแบบในกระบวนการมีส่วนร่วมให้ระบบโลจิสติกส์ในรูปแบบสหกรณ์ เป็นการสร้างอำนาจให้เกิดพลังในการต่อรอง สืบทอดและพัฒนาอาชีพการขนส่งได้ถูกทิศทางรวมทั้งต่อสู้เรียกร้องความไม่เป็นธรรม โดยสะท้องให้ภาครัฐเห็นความสำคัญสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยระบบสหกรณ์และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร จัดการได้ในอนาคต

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

มีคำตอบ...ขนส่งโลจิสติกส์ไทยทำไมต้องสหกรณ์

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง