เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ที่บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช พลตรียุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในงสน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 12 ” ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรวโต วัดพายัพ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธศาสนิกชนชาวโคราช และหญิงสาวพรหมจารีย์ จำนวน 27 คน ร่วมพิธีกรรมโบราณกันอย่างคึกคักเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งข้าวมธุปายาส ประกอบด้วยวัตถุดิบ 45 อย่าง ใช้เวลากวนประมาณ 6-8 ชั่วโมง เมื่อเสร็จพิธี จะนำไปตักบาตรข้าวมธุปายาสในช่วงเช้าวันวิสาขบูชาโลก วันที่ 18 พ.ค. เวลา 09.00 น. จำนวน 12,000 ถ้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562 จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นครั้งที่ 12 การประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์  เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยข้าวมธุปายาสคืออาหารทิพย์ก่อนการตรัสรู้ของพุทธองค์เป็นอาหารที่นางสุชาดา ได้จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั้นเอง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ ช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาว และเป็นโอสถขนานเอก บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้บริการจัดส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย