นครราชสีมา 12 พ.ค.62 -  ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ นารหัส หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำกำลังพลทหารช่าง กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 7 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ นายสมบูรณ์ ขึ้นใหม่ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง ซึ่งอยู่อาศัยเพียงคนเดียว และได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกระโชกแรงพัดจนหลังคาบ้านพังเสียหายทั้งหลัง โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการรื้อถอนก่อน เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม

 

 

          ซึ่งพายุฤดูร้อนได้พัดกระหน่ำสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา และพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั่วบริเวณ โดยทั้งอำเภอมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 70 หลังคาเรือน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินสงเคราะห์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านที่เสียหายต่อไป

 

 

          สำหรับผลกระทบพายุฤดูร้อนของอำเภอห้วยแถลง ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 รวม 3 เดือน พบว่า มีชาวบ้านใน 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน 509 คน 299 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ โดยเป็นที่อยู่อาศัย 261หลัง , ยุ้งข้าว47 หลัง และคอกสัตว์ อีก 68 หลังได้รับความเสียหาย ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาในระยะ 3 เดือน มี 31 อำเภอ 231 ตำบล 891 หมู่บ้าน 16,544 คน 6,048 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ โดยที่อยู่อาศัยเสียหายไปกว่า 5,091 หลัง ,ยุ้งข้าว 325 หลัง ,คอกสัตว์ 318 หลัง ,โรงเรือนเกษตรเลี้ยงสัตว์ 15 หลัง และยังมีสถานที่ราชการ 7 แห่ง ,วัด 9 แห่ง และพืชไร่ได้รับความเสียหาย อีก 2ไร่ 2 งาน ซึ่งทางจังหวัดได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย กรณีวาตภัย ไปแล้ว 153 ฉบับ เพื่อนำงบประมาณฉุกเฉินลงไปเยียวยาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน.

 

ภาพ / ข่าว - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ