วันที่ 11 พ.ค.2562 นายอลงกรณ์  วรรณคำ นายอำเภอนาตาล เปิดเผยว่า ในห้วงนี้ อำเภอได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ หลายที่ หลายแห่ง เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และล่าสุด เมื่อวานที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำเหล่าจิตอาสาในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติ ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยกระจีน ให้มีความสะอาดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการขุดลอกถอนโคลนผักตบชวา

 

 

 

 

 

 

และวัชพืชต่างๆ ซึ่งกำลังแพร่กระจายในลำห้วยกระจีนในปัจจุบันนี้ ที่ บริเวณ เขตบ้านนาเวียง หมู่ที่ 10 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง นี่ก็นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในหลายๆกิจกรรม ที่เราชาวจิตอาสาอำเภอนาตาล ได้ร่วมกันทำความดีเอาไว้ เพื่อแผ่นดิน ต่อไป